Toà nhà Saigon Petro

Địa chỉ: Nguyễn Thông – phường 7 – quận 3 – TP. Hồ Chí Minh.

Hạng mục: NHÔM KÍNH – MẶT DỰNG KÍNH