Toà nhà Vietel Bình Phước

Địa chỉ:  Phú Riềng Đô- Phường Tân Xuân – Thị Xã Đồng Xoài

Hạng mục: NHÔM KÍNH – MẶT DỰNG KÍNH ALUVINA