Văn Phòng Nhà Máy Ethanol – Đại Tân – Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Đại Tân – huyện Đại Lộc – tỉnh Quảng Nam

Hạng mục: NHÔM KÍNH – MẶT DỰNG KÍNH ALUVINA