Văn phòng Changsin Việt Nam

Địa chỉ: Nguyễn Thông – phường 7 – quận 3 – TP. Hồ Chí Minh.

Hạng mục: Vách kính mặt dựng, kính phản quang 10mm Saint GoBain cường lực