CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
1411,1 Locking Plate Hảm đa điểm trên khung bao T/Chuẩn 1 Cái

Catalogue phụ kiện