Mã số Tên gọi Ưu điểm Màu sắc Ghi chú
874,31 Tay nắm đôi dùng cho cửa đi
mở quay
Trắng/Đen
879.20 Tay nắm gạt đa điểm Sử dụng được cả lưỡi gà lẫn ty Trắng/Đen

Catalogue phụ kiện