Mã số Tên gọi Ưu điểm Màu sắc Ghi chú
4421/35 Thân khoá đa điểm Thiết kế thông minh, độ
an toàn rất cao
Tiêu chuẩn Nên sử dụng cho khu
vực cửa đi
1852.19/35G Thân khoá đơn điểm Thiết kế thông minh, độ
an toàn tương đối
Tiêu chuẩn Nên sử dụng cho khu
vực cửa sổ, hoặc cửa
đi nội bộ

Catalogue phụ kiện