CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
341.123.60 Keeper Hãm khóa chính cửa đi T/Chuẩn 1 Cái

Catalogue phụ kiện