CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
1146/62.5 2-wing adjustable door hinge Bản lề 3D cửa đi. (2 cái 160kg). Trắng/
Đen
2 Cái Sử dụng 2 cái cho 1 cánh (2 cái 160kg, 3 cái 180kg)

 

Catalogue phụ kiện