MÃ SP TÊN GỌI Ưu điểm MÀU SẮC Ghi chú
AZL090 Bản lề 3D Có thể điều chỉnh Trắng/Đen Phân chia trái phải

Có thể thay đổi

AZL091 Bản lề 3D Có thể điều chỉnh

Dễ dàng lắp đặt

Trắng/Đen Phân chia trái phải

Có thể thay đổi

AZL092 Bản lề 3D Có thể điều chỉnh

Dễ dàng lắp đặt

Trắng/Đen Phân chia trái phải

Có thể thay đổi

AZL093 Bản lề 3D trụ Có thể điều chỉnh

Dễ dàng lắp đặt

Trắng/Đen Phân chia trái phải

Có thể thay đổi

AZL094 Bản lề 3D trụ Có thể điều chỉnh

Dễ dàng lắp đặt

Trắng/Đen Phân chia trái phải

Có thể thay đổi

AZL095 Bản lề 3D trụ Có thể điều chỉnh

Dễ dàng lắp đặt

Trắng/Đen Phân chia trái phải

Có thể thay đổi

AZL096 Bản lề 3D trụ Có thể điều chỉnh

Dễ dàng lắp đặt

Trắng/Đen Phân chia trái phải

Có thể thay đổi

AZL097 Bản lề 2D Có thể điều chỉnh

Dễ dàng lắp đặt

Trắng/Đen Phân chia trái phải

Có thể thay đổi