Mã sản phẩm Tên gọi Ưu điểm Màu sắc Ghi chú
AZL011 Thân khoá đa điểm Thiết kế lưỡi gà thông
minh, dễ dàng đổi chiều
mà không cần dụng cụ.
Tiêu chuẩn
AZL021 Thân khoá đơn điểm Thiết kế lưỡi gà thông
minh, dễ dàng đổi chiều
mà không cần dụng cụ.
Tiêu chuẩn
TK-TNK Thân khoá đa điểm Tiêu chuẩn Hai đầu đa điểm cùng
chiều khi khoá hoặc mở
AZL012  Thân khoá đa điểm Tiêu chuẩn Hai đầu đa điểm cùng
chiều khi khoá hoặc mở