văn hoá công ty

Tại Everest, yếu tố con người luôn được đề cao. Các nhân viên của công ty vừa đáp ứng được chuyên môn nghề nghiệp vừa tôn trọng trong ứng xử và tận tâm, chu đáo trong phục vụ khách hàng. Everest luôn trân trọng những giá trị của mỗi nhân viên và Everest cũng là một khối đoàn kết bền vững, từ đó tạo ra sức mạnh tập thể cho cả công ty và cho mỗi nhân viên.


Trong phục vụ khách hàng. Everest luôn trân trọng những giá trị của mỗi nhân viên và Everest cũng là một khối đoàn kết bền vững, từ đó tạo ra sức mạnh tập thể cho cả công ty và cho mỗi nhân viên.