CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
4421/35 Closing device Thân khóa đa điểm T/Chuẩn 1 Cái Dùng thêm thanh truyền C459 Xingfa.

Catalogue phụ kiện