Mã số Tên gọi Ưu điểm Màu sắc Ghi chú
MSZ20 Tay nắm vuông cửa đi
(Door handle)
Đen/Xám Đi theo cặp
MZS20-NK Tay nắm vuông cửa đi
dùng cho cửa ban công
(Trong vặn ngoài bít) (Door Handle)
Đen/Xám Đi theo cặp
MZS06 Tay nắm bầu cửa đi.
(Door Handle)
Bạc Đi theo cặp
CZS320 (L=30mm) Tay nắm cửa mở quay ngoài. Đen/Xám Đi theo cái
CZS123 (L=30mm) Tay nắm cửa mở quay ngoài. Đen/Xám Đi theo cái
CZS560 (L=26mm) Tay nắm cửa sổ 2 cánh
mở quay ngoài.
Đen/Xám Đi theo cái
CZS70 Tay nắm cài cửa sổ mở hất ngoài. Đen/Xám  Đi theo cái
CZ26C Tay nắm vuông cửa đi. Đen Đi theo cặp
MZS61 Tay nắm đôi cho cửa đi Đen Đi theo cặp
CZS10 (L=30) Tay nắm đa điểm cửa lùa 95. Đen Đi theo cái
DLS10HS Tay nắm chữ D có chìa cửa đi
trượt 2001 (93).
Đen Đi theo cặp
TLS12 Tay nắm âm không khóa cửa
đi trượt.
Đen/Xám Đi theo cái
TLS12K Tay nắm âm không khóa cửa
sổ trượt.
Đen/Xám Đi theo cái
TLS12HS Khóa 2 mặt có chìa cửa đi trượt. Đen Đi theo cặp
CZS160 (L=30mm) Tay nắm cửa mở quay ngoài. Đen Đi theo cái
CZS116S (L=30mm) Tay nắm cửa mở quay ngoài có chìa khoá. Đen Đi theo cái
T28C Tay nắm âm cửa xếp trượt. Đen Đi theo cái
Y06/II Khóa bán nguyệt cửa sổ lùa 2001. Đen Đi theo cái
PSG004 Móc khóa bán nguyệt. Tiêu chuẩn Đi theo cái

Catalogue phụ kiện