CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
874,31 Double handle Tay nắm đôi cửa
đi có lõm ngón
tay.
Trắng/
Đen
1 Cặp

Catalogue phụ kiện