CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
1852.801/75 Die-cast metal
escutcheon
Nắp chụp lõi
khóa.
Trắng/
Đen
2 Cái

Catalogue phụ kiện