Mã số Tên gọi Ưu điểm Màu sắc Ghi chú
LHD63 Bản lề 3D khung bao
với cánh (Hinger 3D)
Dễ dàng tinh chỉnh các
chiều cửa.
Đen/Xám
LHD93 Bản lề 3D cánh với
cánh (Hinger 3D)
Dễ dàng tinh chỉnh các
chiều cửa.
Đen/Xám
T-MJ06 Bản lề 2D (Hinger 2D) Có thể điều chỉnh đẩy
2 chiều (ra, vào)
Trắng/Đen Thiết kế khá giống với
bản lề 1D