CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
1145.704 Hinges on flat
profiles
Lõi bản lề 3D cửa đi T/Chuẩn 2 Cặp

Catalogue phụ kiện