Mặt dựng

Mặt dựng nhôm kính được ghép nối bởi các thanh nhôm profile, kính và đố tạo nên một mặt phẳng lớn bao bọc xung quanh (hoặc một mặt) của toà nhà, tuỳ theo bản vẽ kiến trúc.