Có thể nói đến hiện tại, cửa nhôm kính đã chẳng còn là khái niệm xa lạ với người dùng, bởi đi 10 căn nhà, thì đã hết 9 căn sử dụng những sản phẩm này. Các sản phẩm thuộc “họ” nhôm kính để kể ra thì rất nhiều, từ cửa đi cho đến cửa […]